7 ธันวาคม 2560 เสวนา เมืองกับหาบเร่แผงลอย แนวคิดและทิศทางในการพัฒนา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอาชีพ ร่วมกับWomen in Informal Employment Globalizing and Organization (WIEGO) ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ เรื่องเมืองกับหาบเร่แผงลอย : แนวคิดในการพัฒนา ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรับรู้สถานการณ์นโยบายเกี่ยวกับการค้าข้างทางและแนวนโยบายรัฐที่มีต่อการค้าข้างทางผู้ค้าหาบเร่รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเด็นปัญหาและทางออกของนโยบายรัฐที่มีต่อการค้าข้างทางโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 45 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรด้านแรงงาน นักวิชาการโดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร, อ.ปาริษา มูสิกะคามะ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UDDC) และตัวแทนผู้ค้าข้างทาง-หาบเร่แผงลอย: จากชุมชนประดิษฐ์โทรการหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร ชมรมผู้ค้าปทุมวัน ชมรมผู้ค้าราษฎร์บูรณะ ชมรมผู้ค้าทองหล่อ
โดยภายในงานได้ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานการศึกษา “การค้าข้างทางกับชีวิตคนกรุงเทพมหานคร” โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วมถึงการนำเสนอผลงานการศึกษษ“จะเกิดอะไรขึ้นหากร้านข้างทางหายไป?” โดยเจ้าหน้าที่จาก WIEGO และการเสวนาเมืองกับหาบเร่แผงลอยแนวคิดและทิศทางในการพัฒนา โดยคุณวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ และคุณคุณญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยเสรีถนนข้าวสาร