7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมครั้งแรกของกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่

7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมครั้งแรกของกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่เป็นประธานการประชุม มีกรรมการสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมประชุมที่เป็นกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านร่วมประชุม 6 คน