8มีนาคม วันสตรีสากล “ความมั่นคงของผู้หญิงคือความมั่นคงของชาติ”

8มีนาคม วันสตรีสากล “ความมั่นคงของผู้หญิงคือความมั่นคงของชาติ”กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดเวทีจำลองการประชุมพรรคบูรณาการแรงงานสตรี เตรียมการเลือกตั้ง เสนอปัญหาและนโยบายสิทธิสตรี