14 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับสมาคมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอในการจัดทำทัวร์ท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับสมาคมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอในการจัดทำทัวร์ท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์ โดยบริษัท โก บิยอนด์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

14 พ.ค.61 บริษัทคาวาชิม่า สอนและฝึกให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในการเคหะแห่งชาติฉลองกรุง

14 พ.ค.61 บริษัทคาวาชิม่า เป็นโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์พลาสติกหุ้มเบาะรถ สอนและฝึกให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในการเคหะแห่งชาติฉลองกรุง ชุมชนลำพะองทดลองทำ เพื่อส่งงานมาทำที่บ้านและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก โฮมเน็ตได้รับการประสานงานจาก มูลนิธิสหภาพแรงงานแห่งญี่ปุ่น(จีราฟ) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)

วันที่ 3/05/2561 เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน”

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย กว่า 200 คน เข้าร่วม โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน” ซึ่งจัดโดย กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ 25 มีนาคม และ 29 เมษายนที่ผ่านมา หัวข้อในการบรรยาย มีทั้ง กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และขั้นตอน วิธีการในการการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ทุกเรื่องล้วนเป็นประโยชน์กับพวกเรา ต้องขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำหรับกิจกรรมดีๆ

1 พฤษภาคม 2561 วันกรรมกรสากล

คนใช้แรง แม้หมดจากโลกนี้ไป มีผู้ใดหาญแบกภาระของงาน จะมีผู้ใดสร้างเงิน ให้คนชื่นชมเบิกบาน โลกนี้ที่สุขสำราญ ล้วนแต่ผลงานของคนยากจน…. เนื่องในวันกรรมกรสากล 1 พฤษภาคม 2561 สามัคคีพี่น้องแรงงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม