1 พฤษภาคม 2561 วันกรรมกรสากล

คนใช้แรง แม้หมดจากโลกนี้ไป มีผู้ใดหาญแบกภาระของงาน จะมีผู้ใดสร้างเงิน ให้คนชื่นชมเบิกบาน โลกนี้ที่สุขสำราญ ล้วนแต่ผลงานของคนยากจน….

เนื่องในวันกรรมกรสากล 1 พฤษภาคม 2561
สามัคคีพี่น้องแรงงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม