14 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับสมาคมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอในการจัดทำทัวร์ท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับสมาคมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอในการจัดทำทัวร์ท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์ โดยบริษัท โก บิยอนด์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561