7-8 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนสหภาพยุโรป (European Union – EU) ได้จัดการประชุมประเมินผลการดำเนินครึ่งโครงการ ณ บ้านสวนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ในการดำเนินงาน 8 เมือง ประกอบด้วย จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.นครปฐม จ.สมุทรสงคราม จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร ) โดย อ.สินี ช่วงฉ่ำ ผู้ประเมินผลโครงการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไปด้วย