14 มิถุนายน 2561 “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี”

14 มิถุนายน 2561 ตัวแทนสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ตัวแทนเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวแทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานมีการนำเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบสามแห่ง คือคลองสาน ทองหล่อ- เอกมัย และอารีย์ประดิพัทธ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองเดินได้ เมืองเดินดี ซึ่งหมายถึงจะต้องทั้งเดินสะดวก เดินปลอดภัย และ เดินอย่างมีความสุขอีกด้วย แน่นอนว่าพี่น้องแรงงานนอกระบบทั้ง หาบเร่ – แผงลอย และมอเตอร์ไซด์รับจ้างล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้