ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “จัดระเบียบแผงลอย ถอยกันคนละก้าว”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “จัดระเบียบแผงลอย ถอยกันคนละก้าว” วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 13 อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย