6 สิงหาคม 2561 จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดระเบียบของผู้ค้าในพื้นที่ราษฏร์บูรณะ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดระเบียบของผู้ค้าในพื้นที่ราษฏร์บูรณะ

31 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมเจรจารับฟังข้อเสนอร่วมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมเจรจารับฟังข้อเสนอร่วมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมกับแถลงข่าวแสดงจุดยืนของเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร