31 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมเจรจารับฟังข้อเสนอร่วมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมเจรจารับฟังข้อเสนอร่วมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมกับแถลงข่าวแสดงจุดยืนของเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร