วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO ) จัดงาน วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก “World Day Against Child labour” 12 มิถุนายน 2556 ซึ่งในงานนี้ทางมูลนิธิฯ พร้อมทั้งสมาชิก เครือข่ายแรงงานนอกระบบหรือ HomeNet Thailand และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ประมาณ 60 คน

ตรวจสุขภาพลูกจ้างทำงานบ้าน

18-19 พฤษภาคม โฮมเนท ประเทศไทย ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ผู้นำแรงงานที่จะไปเป็นวิทยากรจัดอบรมให้แก่แรงงานนอกระบบภายใต้ “โครงการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบโดยผ่านเครือข่ายขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างสากล-Supporting Grass Roots Activities”

อบรม สิทธิ สวัสดิการ และบริการ สำหรับแรงงานนอกระบบ

18-19 พฤษภาคม โฮมเนท ประเทศไทย ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ผู้นำแรงงานที่จะไปเป็นวิทยากรจัดอบรมให้แก่แรงงานนอกระบบภายใต้ “โครงการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบโดยผ่านเครือข่ายขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างสากล-Supporting Grass Roots Activities”

การคุ้มครองแรงงานนอกระบบในประเทศไทยและจังหวะก้าวต่อไป บนมาตรฐานแรงงานสากลและหลักการทำงานที่มีคุณค่า

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16