มูลนิธิฯ จัดให้มีการอบรมเรื่อง “การสื่อสารสาธารณะ”

          เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ขึ้น ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้นำแรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯ เข้าร่วมประมาณ 20 คน โดยวันแรก นายชัยวัฒน์ แสงทะมาตร มาช่วยสอนเทคนิคต่างๆ ในการใช้ facebook และ Line และในวันที่ 2 อาจารย์สุดาวรรณ สุวัตถิพงศ์ จากรายการขับขี่ปลอดภัยกับ กปภ.และ         ดร.พลกฤต เรืองจรัส อดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าวทีวีช่อง 8 ได้มาให้ความรู้เรื่องเทคนิคการพูด และการทำคลิปจากมือถือเพื่อใช้ในการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และทักษะ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารสาธารณะอย่างมาก

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO ) จัดงาน วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก “World Day Against Child labour” 12 มิถุนายน 2556 ซึ่งในงานนี้ทางมูลนิธิฯ พร้อมทั้งสมาชิก เครือข่ายแรงงานนอกระบบหรือ HomeNet Thailand และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ประมาณ 60 คน