4 ก.ย.2561 สมาชิกเครือข่ายหาบเร่แผงลอยไทย รวมตัวเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมมนตรี ทบทวนนโยบายจัดระเบียบทางเท้า

วันที่ 4 ก.ย.2561 สมาชิกเครือข่ายหาบเร่แผงลอยไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการนำของนายเรวัตร ชอบธรรม ประมาณ 1,200 คน รวมตัวกันที่หน้าองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ก่อนจะเคลื่อนไปที่บริเวณด้านหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทบทวนนโยบายจัดระเบียบทางเท้า
ทั้งนี้เครือข่ายฯ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบทวนนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย โดยขอให้รัฐบาลและ กทม. ยกเลิกนโยบายนี้ และคืนพื้นที่ค้าขายให้กับกลุ่มหาบเร่แผงลอย และขอให้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมพัฒนามาตรการการจัดระเบียบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เครือข่ายผู้ค้าริมทางเท้า กลุ่มผู้บริโภค นักวิชาการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในระยะยาว ขอให้รัฐบาลและ กทม. พิจารณาออกกฎหมายเรื่องการค้าริมทางเท้าต่อไป
หลังจากการประชุมหารือร่วมกันของตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ต. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผบชน. นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ข้อสรุปดังนี้
1. ทางสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอข้อร้องเรียนนี้ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาแก้ไขปัญหาภายใน 30 วัน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือตัวแทนจากเครือข่ายฯมาเป็นคณะกรรมการชุดนี้
2. สำหรับผู้ค้าในจุดที่กำลังจะถูกยกเลิกให้ยื่นเรื่องขอให้มีการผ่อนปรนให้ขายต่อไปก่อน