มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดอบรมเรื่องทักษะการรณรงค์ให้แก่ผู้นำแรงงานนอกระบบ 8 เมือง

วันที่18-20 กันยายน 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ จัดอบรมเรื่องทักษะการรณรงค์ให้แก่ผู้นำแรงงานนอกระบบ 8 เมือง คือ เชียงราย พะเยา ขอนแก่น มหาสารคาม กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสงคราม และ สงขลา ในโครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ที่ำด้รับการสนับสนุนจาดสหภาพยุโรป
วิทยากรที่มาแลกเปลี่ยนประสพการณ์ในการรณรงค์ คือ คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตวุฒิสมาชิก คุณสาวิทย์ แก้วหวาน และ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ จากมูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)
ขอบคุณเทศบาลนครนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม ตลาดถนนคนเดินทวาราวดี และชมรมช่างแต่งผมเสริมสวยจ.นครปฐม