“เมืองเดินได้  เมืองเดินดี”

14  มิถุนายน  2561  ตัวแทนสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย   ตัวแทนเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    และตัวแทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  เข้าร่วมกิจกรรม  “เมืองเดินได้  เมืองเดินดี”  จัดโดย  ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง  (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในงานมีการนำเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบสามแห่ง  คือคลองสาน  ทองหล่อ- เอกมัย  และอารีย์ประดิพัทธ์  เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองเดินได้  เมืองเดินดี  ซึ่งหมายถึงจะต้องทั้งเดินสะดวก  เดินปลอดภัย และ เดินอย่างมีความสุขอีกด้วย  แน่นอนว่าพี่น้องแรงงานนอกระบบทั้ง หาบเร่ – แผงลอย  และมอเตอร์ไซด์รับจ้างล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้