มูลนิธิฯ กำลังขยายงาน ต้องการเพื่อนร่วมงาน ประจำพื่้นที่กรุงเทพ ฯ 2 ตำแหน่ง

มูลนิธิฯ กำลังขยายงาน ต้องการเพื่อนร่วมงาน่ ประจำพื่้นที่กรุงเทพ ฯ 2 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่การเงิน • ไม่จำกัดเพศและอายุ • การศึกษา ขั้นต่ำ ปวช.การเงิน บัญขี • หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 2 ปี • ใช้คอมพิวเตอร์ WORD และ EXCEL ได้ • พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่าง และ สามารถทำงานร่วมกับคนหลาย Gen ได้ • เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ • สามารถทำงานวันหยุด / นอกเวลา หรือ ทำงานต่าง จังหวัด บ้างเป็นครั้งคราว 2. เจ้าหน้าที่สนาม • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศ และอายุ • สนใจในการทำงานด้านสังคม และการพัฒนา […]