มูลนิธิฯ กำลังขยายงาน ต้องการเพื่อนร่วมงาน ประจำพื่้นที่กรุงเทพ ฯ 2 ตำแหน่ง

มูลนิธิฯ กำลังขยายงาน ต้องการเพื่อนร่วมงาน่ ประจำพื่้นที่กรุงเทพ ฯ 2 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
• ไม่จำกัดเพศและอายุ
• การศึกษา ขั้นต่ำ ปวช.การเงิน บัญขี
• หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 2 ปี
• ใช้คอมพิวเตอร์ WORD และ EXCEL ได้
• พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่าง และ
สามารถทำงานร่วมกับคนหลาย Gen ได้
• เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ
• สามารถทำงานวันหยุด / นอกเวลา หรือ ทำงานต่าง
จังหวัด บ้างเป็นครั้งคราว

2. เจ้าหน้าที่สนาม

• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศ และอายุ
• สนใจในการทำงานด้านสังคม และการพัฒนา
• ประสบการณ์การทำงานกับชุมชนอย่างน้อย 2 ปี
• มีความคล่องตัวในการทำงานพื้นที่
พร้อมที่จะเรียนรู่้ิ่สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่าง
สามารถทำงานร่วมกับคนหลาย Gen ได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• ทำงานวันหยุด / นอกเวลา หรือ ทำงานต่างจังหวัด
ได้เป็นครั้งคราว
สมัครได้ – 20 มกราคม 2562 ที่
1. E-mail : jan_manee@yahoo.co.th 2. .หรือที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
677/6 ช.ลาดพร้าว 5/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือโทร. มาคุยกับเราได้ก่อนที่
จันทนา 085 3272971 / 02 5139242 นะคะ