มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ https://homenetthailand.org/en มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ Wed, 17 Oct 2018 03:35:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 (Thai) สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้จัดเวทีเสวนา “งานที่มีคุณค่ากับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ” https://homenetthailand.org/en/2018/10/10/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%ad/ https://homenetthailand.org/en/2018/10/10/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%ad/#respond Wed, 10 Oct 2018 03:39:32 +0000 http://homenetthailand.org/?p=891 Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้จัดเวทีเสวนา “งานที่มีคุณค่ากับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ” appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้จัดเวทีเสวนา “งานที่มีคุณค่ากับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ” appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/10/10/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%ad/feed/ 0
(Thai) ผู้นำโฮมเนทประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของโฮมเนทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ https://homenetthailand.org/en/2018/10/10/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%82/ https://homenetthailand.org/en/2018/10/10/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%82/#respond Wed, 10 Oct 2018 03:34:50 +0000 http://homenetthailand.org/?p=886 Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) ผู้นำโฮมเนทประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของโฮมเนทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) ผู้นำโฮมเนทประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของโฮมเนทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/10/10/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%82/feed/ 0
(Thai) ให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน  กับลูกจ้างทำงานบ้านในพื้นที่ สมุทรปราการ  https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97/ https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:44:32 +0000 http://homenetthailand.org/?p=882 Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) ให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน  กับลูกจ้างทำงานบ้านในพื้นที่ สมุทรปราการ  appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) ให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน  กับลูกจ้างทำงานบ้านในพื้นที่ สมุทรปราการ  appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97/feed/ 0
(Thai) “เมืองเดินได้  เมืองเดินดี” https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4/ https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:41:24 +0000 http://homenetthailand.org/?p=875 Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) “เมืองเดินได้  เมืองเดินดี” appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) “เมืองเดินได้  เมืองเดินดี” appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4/feed/ 0
(Thai) บริษัทคาวาชิม่า สอนและฝึกให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในการเคหะแห่งชาติฉลองกรุง https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9d/ https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9d/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:38:58 +0000 http://homenetthailand.org/?p=870 Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) บริษัทคาวาชิม่า สอนและฝึกให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในการเคหะแห่งชาติฉลองกรุง appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) บริษัทคาวาชิม่า สอนและฝึกให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในการเคหะแห่งชาติฉลองกรุง appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9d/feed/ 0
Workers Protection of Ministry of Labor an ILO are preparing the action research on promoting the enforcement https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/ https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:34:54 +0000 http://homenetthailand.org/?p=863 16-20 October 2017, HomeNet Thailand, Division of Informal Workers Protection of Ministry of Labor an ILO are preparing the action research on promoting the enforcement of the Homeworkers Protection Act. ILO consultant visited 2 garment groups in Bankok, fishing net producer group in Khon Kaen. And trained the inspector officers on the last day.

The post Workers Protection of Ministry of Labor an ILO are preparing the action research on promoting the enforcement appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
16-20 October 2017, HomeNet Thailand, Division of Informal Workers Protection of Ministry of Labor an ILO are preparing the action research on promoting the enforcement of the Homeworkers Protection Act. ILO consultant visited 2 garment groups in Bankok, fishing net producer group in Khon Kaen. And trained the inspector officers on the last day.

The post Workers Protection of Ministry of Labor an ILO are preparing the action research on promoting the enforcement appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/feed/ 0
Inclusive Urban Development for Informal Workers Project under the Foundation for Labour and Employment Promotion https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/852/ https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/852/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:26:27 +0000 http://homenetthailand.org/?p=852 February 21-23, 2018 Inclusive Urban Development for Informal Workers Project under the Foundation for Labour and Employment Promotion (FLEP) with supported by the European Union held an Annual Learning Meeting (ALM) at Rajamangala Songkhla Mermaid Hotel, Songkhla city. About 102 of representatives from local authorities, informal workers, FLEP and Homenet Thailand Association participated in this […]

The post Inclusive Urban Development for Informal Workers Project under the Foundation for Labour and Employment Promotion appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
February 21-23, 2018 Inclusive Urban Development for Informal Workers Project under the Foundation for Labour and Employment Promotion (FLEP) with supported by the European Union held an Annual Learning Meeting (ALM) at Rajamangala Songkhla Mermaid Hotel, Songkhla city. About 102 of representatives from local authorities, informal workers, FLEP and Homenet Thailand Association participated in this meeting. The Songkhla Municipality team provided warm welcome, sharing experience in improving quality of life of informal workers as well as making a visit to informal worker groups including Batik producers group, Hydroponics vegetable farmers and street vendors groups. Besides, participants have good opportunity to visit old town of Songkhla city where is in the process of applying to be a World Heritage City.  The municipalities of Chiang Rai, Phayao, Khon Kaen, Mahasarakham, Samut Songkhram, Nakhon Pathom and Nong Chok District, Bangkok, also shared their activities working with informal workers. As a result of this meeting, it shows the important roles, local authorities have played to raise quality of life of informal workers who are part of the workforce driving the city’s economy forward. It also sparked the importance of organizing and network building of informal workers.

The post Inclusive Urban Development for Informal Workers Project under the Foundation for Labour and Employment Promotion appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/852/feed/ 0
10 Nov 17, Opening session of ACSC/APF 2017 https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/10-nov-17-opening-session-of-acsc-apf-2017/ https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/10-nov-17-opening-session-of-acsc-apf-2017/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:22:51 +0000 http://homenetthailand.org/?p=843 10 Nov 17, Opening session of ACSC/APF 2017, Beyond Boundaries : Strengthening People’s Solidarity for a Just, Equiable and Humane Southeast Asia.

The post 10 Nov 17, Opening session of ACSC/APF 2017 appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
10 Nov 17, Opening session of ACSC/APF 2017, Beyond Boundaries : Strengthening People’s

Solidarity for a Just, Equiable and Humane Southeast Asia.

The post 10 Nov 17, Opening session of ACSC/APF 2017 appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/10-nov-17-opening-session-of-acsc-apf-2017/feed/ 0
(Thai) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ..”ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2/ https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:20:18 +0000 http://homenetthailand.org/?p=831 Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ..”ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ..”ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2/feed/ 0
(Thai) โฮมเน็ตประเทศไทยได้เข้าร่วม การอบรม” Writeshop on Women ‘s Economic Rights” https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89/ https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:17:58 +0000 http://homenetthailand.org/?p=822 Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) โฮมเน็ตประเทศไทยได้เข้าร่วม การอบรม” Writeshop on Women ‘s Economic Rights” appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
Sorry, this entry is only available in Thai.

The post (Thai) โฮมเน็ตประเทศไทยได้เข้าร่วม การอบรม” Writeshop on Women ‘s Economic Rights” appeared first on มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ.

]]>
https://homenetthailand.org/en/2018/09/28/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89/feed/ 0